En la recerca de la identitat

"Espero que la meva història ajudi altres persones". Això és el que va concloure l'Ivana després de parlar amb nosaltres, ja que la seva història és un dels molts canvis: de viure al Perú a traslladar-se a Espanya, de treballar com a comptable a estudiar anàlisi de dades i, finalment, de ser assignat home de néixer a convertir-se en qui ella. és: una dona.

Oportunitat de feina: Responsable de programa a Open Cultural Center Grècia

OCC Grècia busca un gestor de programes per supervisar els projectes i la programació de l'OCC. El responsable del programa supervisa tota l'activitat de l'OCC i és responsable del funcionament eficient del projecte i és el principal punt de comunicació amb la seu de l'organització a Barcelona. És responsable de les relacions externes i de la gestió dels recursos humans.

Les barreres lingüístiques i la importància de l’aprenentatge d’idiomes per a les comunitats de refugiats i migrants a Europa

Les persones migrants sovint viatgen a Europa per molts països abans d’arribar a la seva destinació. Tots els països on entren tenen cultures i costums diferents, i la llengua té un paper important a l’hora de facilitar o dificultar el seu viatge. Comprendre i ser capaços de comunicar-nos en un idioma ens permet accedir a la informació i prendre decisions informades.