Buscamos un Coordinador / a de Proyecto Residencial

Open Cultural Center (OCC) busca un Coordinador / a de Projecte Residencial per a Joves a Barcelona que han estat tutelats en centres de menors. 

OCC nació en 2016 en respuesta al incremento de flujos migratorios en Europa, y ahora gestiona centros de día y residenciales para personas migrantes y refugiadas en España y Grecia. Somos una organización pequeña y comprometida con romper estereotipos, estigmas y barreras hacia la inclusión de personas migrantes y refugiadas. La organización tiene una gran base de voluntariado y apuesta por la participación activa y el empoderamiento de los colectivos con los que trabajamos, desarrollo de su autonomía y con un enfoque de trabajo comunitario, local, y de interculturalidad. Para más información sobre la organización y proyectos ver www.openculturalcenter.org.

La persona per a aquesta vacant de treball coordinarà serveis i donarà suport a joves migrants que residin en pisos de OCC. Actualment, el programa residencial d’OCC està cofinançat amb fons de la Comissió Europea.

Objectius

Els objectius d’aquest lloc laboral son: 

 • Coordinar l’aprofitament de serveis als joves participants. 
 • Dissenyar i implementar un programa integral per a la inclusió social dels joves i acompanyar-los en la seva emancipació. 
 • Coordinar un equip de dos educadors / as socials. 
 • Gestionar la sortida dels joves del centre, facilitant alternatives habitacionals i un altre suport per a aquells joves que no hagin desenvolupat completament la seva autonomia. 
 • Gestionar la qualitat dels pisos d’OCC per als joves participants.
 • Donar suport a les activitats de captació de fons, redacció de projectes, elaboració d’informes i tarifes administratives relacionades. 
 • Gestió d’interessats, desenvolupament d’aliances i partenariats, incloses administracions públiques, organitzacions i redisseny de suport a migrants.

Funcions i Responsabilitats

Gestió i administració de projectes residencials: 45%

 • Gestionar el reclutament dels joves participants en el projecte. 
 • Estudiar el cas i la derivació del jove i realitzar (junt amb l’educador / a social) el procés d’acogida dels joves al pis d’autonomia.
 • Gestionar les activitats del projecte “Youth for All” amb el suport dels educadors socials i voluntaris. 
 • Realitzar avaluacions periòdiques del projecte i equip; proponer e implementar millors. 
 • Recollir dades de seguiment i avaluació, i realitzar informes de projecte.
 • Organitzar i gestionar el funcionament del pis
  • Identificar oportunitats de lloguer
  • Gestionar els subministraments dels pisos i altres despeses relacionades
  • Gestionar mobiliari, qualitat i estàndards del pis. Coordinar torns de limpieza i manteniment dels residents del pis. Solucionar problemes relacionats amb limpieza i manteniment. 
  • Gestión del presupuesto y pagos de los gastos del piso.

Coordinació i Supervisió d’Educadors / as socials: 25%

 • Soporte en el reclutament de dos educadors / as socials
 • Elaborar (junt amb l’educador / a) el material tècnic educatiu i metodològic.
 • Realitzar la supervisió semanal a l’educador / a de l’acció tutorial amb els joves en la fase d’estància en el pis.
 • Gestionar amb el suport de l’educador a l’equip de voluntaris
 • Realitzar la supervisió i assessorament metodològic a l’educador / a.
 • Avaluar l’educador / es realitza propostes de millora.

Coordinació interna en OCC: 15%

 • Participar en les reunions de coordinació de l’entitat 
 • Elaborar la memòria anual del pis d’autonomia
 • Donar suport a les activitats de captació de fons i redacció de projectes i subvencions. 

Coordinació amb col·laboradors i altres grups d'interès: 15%

 • Coordinar-se amb els professionals del servei de suport que intervé puntualment en els processos dels joves i / o amb l’administració competent

Cualificacions

Estudis

Graduat en Educació Social o en estudis universitaris del camp social i / o educatiu.

Experiència

 • Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia previa como educador social en proyectos residenciales
 • Experiencia en puestos de responsabilidad y de gestión de una organización (com manament superior o intermedi).
 • Conociments i / o experiència en el camp social, especialment en poblacions vulnerables i de contextos culturals diferents

Habilitats i competències

 • Compromís amb la missió i objectius de l’organització
 • Capacitat de lideratge de l’equip i la seva dinàmica, amb capacitat de contenció i de
 • gestionar els canvis
 • Polivalència
 • Proactivitat
 • Autonomia i responsabilitat en la presa de decisions
 • Capacitat de gestió del conflicte.
 • Capacitat d’autocrítica
 • Capaz de ver oportunidades.
 • Visió transversal de l’entitat
 • Orientat a resultats tècnics i de gestió
 • Buena comunicació. Capacidad de escucha y diálogo
 • Esperit de treball en equip.
 • Comunicació oral i escrita en llengua castellana o catalana fluida. Es valorarà coneixements d’anglès i àrab. 
 • Nivell informàtic d’usuari: processadors de textos, dades bàsiques, hojas de càlcul, etc.

Condiciones Laborales

 • Contrato de jornada completa
 • Salari 25.000 € bruts anuals
 • Incorporació a l’octubre de 2020.

Dades de contacte

Interesats enviar CV a info@openculturalcenter.org. Fecha límite 11 Octubre 2020.