La pandèmia de la salut planetària.

Des del final de la Segona Guerra Mundial, les fronteres del capitalisme global s’han anat expandint fins que han penetrat als llocs més aïllats del planeta. Les polítiques de creixement i l’extractivisme han provocat la degradació de la biodiversitat del nostre planeta i han diluït el seu efecte sobre la contenció de malalties.