Anàlisi d'una 'zona fronterera': l'estudi de cas de Polykastro i els seus voltants

Polykastro es pot veure com un símbol d'esperança i un lloc de repressió per a diferents individus. Els ciutadans locals, els sol·licitants d'asil, les ONG humanitàries i els turistes experimenten aquesta "zona fronterera" de diferents maneres, ja que serveix tant com a "marcador de pertinença" per als ciutadans locals com com a "lloc d'esdevenir" per als sol·licitants d'asil.