Oportunitat de feina: Responsable de programa a Open Cultural Center Grècia

OCC Grècia busca un gestor de programes per supervisar els projectes i la programació de l'OCC. El responsable del programa supervisa tota l'activitat de l'OCC i és responsable del funcionament eficient del projecte i és el principal punt de comunicació amb la seu de l'organització a Barcelona. És responsable de les relacions externes i de la gestió dels recursos humans.