Oportunitat de feina: Responsable de programa a Open Cultural Center Grècia

OCC Grècia busca un gestor de programes per supervisar els projectes i la programació de l'OCC. El responsable del programa supervisa tota l'activitat de l'OCC i és responsable del funcionament eficient del projecte i és el principal punt de comunicació amb la seu de l'organització a Barcelona. És responsable de les relacions externes i de la gestió dels recursos humans.

Open Cultural Center participa en el projecte ITFLOWS

La predicció i la gestió de la migració són un repte important per a la Unió Europea i també per a molts grups d'interès diferents que proporcionen recursos i assistència als migrants durant el seu viatge. Per tal de desenvolupar millors estratègies i instruments entre els responsables polítics i els professionals del camp de la migració, encara necessitem una comprensió més profunda d’aquest fenomen.