Europa

Som actius tant a Barcelona, Espanya com a Polykastro, Grècia. Als dos llocs, duem a terme diverses activitats educatives i culturals que donen suport als refugiats i migrants amb la seva integració, alhora que connectem les comunitats locals amb les comunitats de migrants. La majoria dels nostres projectes són possibles amb el fort suport de molts voluntaris.

FLUXOS DE FLUX

OCC SPAN & GREECE

L’objectiu d’ITFLOWS és proporcionar prediccions precises i solucions adequades de gestió dels fluxos migratoris a la Unió Europea en les fases de recepció, deslocalització, assentament i integració de la migració, d’acord amb una àmplia gamma de factors humans i utilitzant múltiples fonts d’informació. Aquestes idees es proporcionaran mitjançant una solució basada en l'evidència habilitada per les TIC (EUMigraTool) i models precisos. OCC és un soci vital per fer possible aquest gran projecte finançat per la UE.

MigraCode Europa

OCC SPAIN & GREECE

Migracode és una xarxa europea d’escoles de codi possibles per diverses organitzacions sense ànim de lucre. La xarxa també col·labora amb empreses corporatives i altres organitzacions per donar suport a grups vulnerables de tota Europa. La xarxa promou l'intercanvi de bones pràctiques entre totes les escoles, fet possible a través de reunions en línia i transnacionals recolzades per la Unió Europea.