Llegeix el butlletí TOCL #2

TOCL ('Traducció de la llengua cultural') és un projecte europeu coordinat per Open Cultural Center. Combina la cultura i l'aprenentatge d'idiomes per facilitar la inclusió de les comunitats de migrants i refugiats a les comunitats locals. En particular, té com a objectiu desenvolupar una plataforma d'aprenentatge electrònic interactiva que permeti que els migrants, els refugiats i els sol·licitants d'asil aprenguin la cultura del seu país d'acollida i la llengua local, i així donar suport a la seva integració a Europa.

Cofinançat per la Unió Europea, aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració entre 6 organitzacions associades a tot Europa: OCC (Espanya), Universidad de Almeria (Espanya), Mygrants (Itàlia), Synthesis Center for Research and Education (Xipre), Yourtranslator (Grècia), Second Tree (Grècia) i ZRC SAZU (Eslovènia).

Comproveu el pàgina web oficial per a més detalls del projecte!

Trobeu a continuació el butlletí TOCL #2 (03/2022).

Facebooktwitterlinkedinmail