Η ανθρωπότητα πριν από την πολιτική

"Καλά νέα από την Ιταλία. Μετά από μια περίοδο πολιτικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης, εμφανίζονται νέα σενάρια στον ορίζοντα. Η Ιταλία τις τελευταίες δεκαετίες αντιπροσωπεύει μια χώρα που έχει υποστεί τεράστια μεταναστευτικά κύματα: έχουν μοιραστεί πολλές στατιστικές, οι οποίες συχνά ευνοούσαν μια αυξανόμενη κατάσταση αδικαιολόγητου φόβου στον πληθυσμό ».