Η εξωτερίκευση των συνόρων της ΕΕ: Η επιτακτική ανάγκη για διαπολιτισμική αλληλεπίδραση

Σε αυτό το άρθρο, και σε συνδυασμό με το προηγούμενο σχετικά με την εξωτερίκευση των συνόρων της ΕΕ, δείχνουμε τη σημασία της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης εντός της Ευρώπης μέσω του έργου μας «INTEgreat».

Γεφύρωση του χάσματος προς τις κοινωνικές υπηρεσίες στην Κροατία και την Ελλάδα: μετανάστες και πρόσφυγες

Το άρθρο αυτό συγκεντρώνει τις απόψεις των Borders:None και OCC Greece, δύο ΜΚΟ που εργάζονται για την ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Κροατία και την Ελλάδα αντίστοιχα. Και οι δύο...