Προσφορά: Assistent de tasques forestals i manteniment en un projecte d'autonomia i emancipació amb joves nouvinguts

Open Cultural Center desenvolupa un projecte d'emancipació i autonomia per a joves estrangers nouvinguts a zones rurals. Εφαρμόζεται στο Castellterçol i Moià (Catalunya Central) και περιλαμβάνει συνολικά deu joves που συμμετέχουν ενεργά σε διαμορφωτικές, γλωσσικές και εθελοντικές δράσεις.

Το έργο χρειάζεται ένα άτομο υποστήριξης για την οργάνωση των δραστηριοτήτων που αφορούν την ενημέρωση και τη διαμόρφωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις δασικές και κηπουρικές εργασίες.