Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο TOCL #1

Το TOCL είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συντονίζεται από το OCC. Συνδυάζει τον πολιτισμό και την εκμάθηση γλωσσών για να διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις τοπικές κοινότητες.

Προσλαμβάνουμε: EU Projects & CSR Manager

Το Open Cultural Center αναζητά ένα νέο μέλος της ομάδας με κίνητρα, το οποίο θα σχεδιάζει, θα διαχειρίζεται και θα εκτελεί ευρωπαϊκά έργα Erasmus+, ενώ παράλληλα θα αναλάβει τις συνεργασίες μας με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η θέση αυτή απαιτεί ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης, επικοινωνίας και συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Δηλώστε συμμετοχή για την έκδοση 2022 του MC Gran Fondo για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ποδηλασία!

Μπορείτε ήδη να κλείσετε το εισιτήριό σας με δωρεάν είσοδο για την έκδοση 2022 του ποδηλατικού εράνου MigraCode Gran Fondo, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου.

Ευκαιρία απασχόλησης: Open Cultural Center Greece

Το OCC Greece αναζητά έναν Διαχειριστή Προγράμματος για την επίβλεψη των έργων και του προγραμματισμού του OCC. Ο Διευθυντής Προγράμματος έχει την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων του OCC και είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματική λειτουργία του έργου και αποτελεί το κύριο σημείο επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στη Βαρκελώνη. Είναι υπεύθυνος/η για τις εξωτερικές σχέσεις και για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το Open Cultural Center αναζητά διευθυντή έργων ΕΕ

Ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων και Εθελοντισμού της ΕΕ εκπροσωπεί το OCC στην επικοινωνία με τις τοπικές και εθνικές ελληνικές οργανώσεις, εργάζεται για την οικοδόμηση δεσμών με την τοπική ελληνική και επανεγκατεστημένη κοινότητα γύρω από το Πολύκαστρο και συντονίζει όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα του OCC με έμφαση στον εθελοντισμό.

Δωρίστε τώρα για τον ποδηλατικό μας έρανο: το MigraCode Gran Fondo!

Το Σαββατοκύριακο της 12ης Ιουνίου, περισσότεροι από 25 φανατικοί ποδηλάτες θα διανύσουν από 90 έως 220 χιλιόμετρα στα Καταλανικά Πυρηναία για να αυξήσουν τη χρηματοδότηση και την ευαισθητοποίηση για το πρόγραμμα MigraCode της Βαρκελώνης και την κατάσταση των μαθητών μας. Δωρίστε τώρα!

Το Open Cultural Center συμμετέχει στο έργο ITFLOWS

Η πρόβλεψη και η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελούν μείζονα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για πολλές διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων που παρέχουν πόρους και βοήθεια στους μετανάστες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερες στρατηγικές και μέσα μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών στον τομέα της μετανάστευσης, χρειαζόμαστε ακόμη μια βαθύτερη κατανόηση αυτού του φαινομένου.

Διαθέσιμη η Ετήσια Έκθεση 2019 του OCC Greece

Μόλις δημοσιεύσαμε την Ετήσια Έκθεση 2019 του Open Cultural Center Greece. Στην έκθεση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό, την αποστολή, τους στόχους και τις αξίες του.

Η απάντησή μας στην κρίση του COVID-19

Όπως όλοι οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, έτσι και το Open Cultural Center έχει επηρεαστεί από την κρίση του COVID-19. Αν και έφερε νέες προκλήσεις, όπως η μετάβαση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων σε διαδικτυακά προγράμματα, μπορέσαμε να συνεχίσουμε πολλές από τις δραστηριότητές μας τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα.