Επικοινωνία

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τον οργανισμό μας ή σχετικά με πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπό μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα!

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για εθελοντισμό ή πρακτική άσκηση, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το Αυτή η μορφή. Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη σχολή γλωσσών ή τις ιδιότητες μέλους μας, ελέγξτε αυτή η σελίδα όπου μπορείτε επίσης να βρείτε άμεσα στοιχεία επικοινωνίας.