Ευρώπη

Έχουμε εκτενή εμπειρία στη συνεργασία με άλλες ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη, κάτι που μας επιτρέπει να συνδέουμε καλύτερα τις τοπικές κοινότητες με τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων για να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτές οι συνεργασίες γίνονται δυνατές με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εν εξελίξει έργα

Η Ukraine Now στοχεύει να ευαισθητοποιήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τις μετακινήσεις προσφύγων μετά τη μείωση της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να αναπτύξει νέες προσεγγίσεις επικοινωνίας για τη μετανάστευση.

Συγκεντρώνει τέσσερις οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Mareena (Σλοβακία), ARCA (Ρουμανία), OCC (Ελλάδα) και OCC (Ισπανία).

Το Down to Earth (Youth4All) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο για την εργασιακή ένταξη νέων μεταναστών σε αγροτικές περιοχές, στην Καταλονία και την Ελλάδα.

Συγκεντρώνει μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Escola EFA Quintanes, OCC Ισπανίας και OCC Ελλάδας.

Το Stories 4 All είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που επικεντρώνεται στην επικοινωνία σχετικά με τη μετανάστευση με ένα φακό φύλου. 

Συγκεντρώνει το OCC Ισπανία, το OCC Ελλάδα και το Revista Yemayá.

Προηγούμενα έργα

ITFLOWS

RE.BE.CO

Το RE.BE.CO (Refugees to BEcome Conselours and trainers) επιδιώκει να προωθήσει την ένταξη των νέων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεντρώνει τέσσερις οργανισμούς: !Fall (Σουηδία), Partecipazione e Sviluppo (Ιταλία) και OCC (Ισπανία & Ελλάδα).

ΑΝΑΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

MIGRACODE EUROPE

Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων κώδικα που έγινε δυνατό από διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το δίκτυο συνεργάζεται με εταιρικές επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων σε όλη την Ευρώπη. Προωθεί επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των σχολείων.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ