Ευρώπη

Δραστηριοποιούμαστε τόσο στη Βαρκελώνη της Ισπανίας όσο και στο Πολύκαστρο της Ελλάδας. Και στα δύο μέρη, πραγματοποιούμε διάφορες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην ένταξή τους, ενώ παράλληλα συνδέουμε τις τοπικές κοινότητες με τις κοινότητες των μεταναστών. Τα περισσότερα από τα προγράμματά μας καθίστανται δυνατά με την ισχυρή υποστήριξη των πολλών, διαφορετικών εθελοντών μας.

ITFLOWS

OCC ΙΣΠΑΝΊΑ & ΕΛΛΆΔΑ

Σκοπός του ITFLOWS είναι να παρέχει ακριβείς προβλέψεις και κατάλληλες λύσεις διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις φάσεις υποδοχής, μετεγκατάστασης, εγκατάστασης και ένταξης της μετανάστευσης, σύμφωνα με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων παραγόντων και χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται από μια λύση που βασίζεται σε τεκμηριωμένες ΤΠΕ (το EUMigraTool) και ακριβή μοντέλα. Το OCC αποτελεί ζωτικό εταίρο για να καταστεί δυνατό αυτό το μεγάλο έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

MigraCode Europe

OCC ΙΣΠΑΝΊΑ & ΕΛΛΆΔΑ

Το Migracode είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο σχολών κώδικα που πραγματοποιείται από διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το δίκτυο συνεργάζεται επίσης με εταιρικές επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων σε όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των σχολών, η οποία καθίσταται δυνατή μέσω διαδικτυακών και διακρατικών συναντήσεων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.