Τα γλωσσικά εμπόδια και η σημασία της εκμάθησης γλωσσών για τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη

Οι μετανάστες συχνά ταξιδεύουν στην Ευρώπη μέσω πολλών χωρών πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Κάθε χώρα στην οποία εισέρχονται έχει διαφορετικό πολιτισμό και έθιμα, και η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση ή την παρεμπόδιση του ταξιδιού τους.

Η κατανόηση και η ικανότητα επικοινωνίας σε μια γλώσσα μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες και να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Για χιλιάδες ανθρώπους που ζουν υπό καθεστώς διέλευσης και σε προσφυγικούς καταυλισμούς, τα γλωσσικά εμπόδια αποτελούν μια δύσκολη πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Συχνά βασίζονται σε πληροφορίες από πρόσφυγες και φίλους που έχουν περάσει την ίδια εμπειρία, ιδίως επειδή οι τοπικές αρχές, οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια και οι εθελοντές δεν μιλούν συνήθως τη γλώσσα τους. Οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι εκτίθενται σε περισσότερες απειλές για τη ζωή τους όταν δεν μιλούν την τοπική γλώσσα. Σε ορισμένους καταυλισμούς προσφύγων, οι εθελοντές προσφέρουν μαθήματα γλώσσας για να γεφυρώσουν το κενό που αφήνουν οι κυβερνητικοί θεσμοί που απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των προσφύγων. Γενικά, μπορούν να λάβουν επαγγελματική γλωσσική βοήθεια μόνο από διερμηνείς και μεταφραστές μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και ΜΚΟ.

Στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής, οι γλώσσες εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τους πρόσφυγες κατά τη διαδικασία ένταξης. Τα γλωσσικά εμπόδια μπορεί να εμποδίσουν την επιτυχή επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό σε καθημερινή βάση και να μειώσουν σημαντικά την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποστήριξη, η οποία είναι συχνά απρόσιτη για τους πρόσφυγες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το λατινικό αλφάβητο ή που έχουν χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού στη δική τους γλώσσα. Για πολλούς πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρώπη, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ή της τοπικής γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουν. Για εκείνους που αποκτούν κάποιο λεξιλόγιο και είναι σε θέση να συστηθούν ή να διαχειριστούν μια σύντομη συζήτηση, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να μπορέσουν να μιλήσουν για θέματα υγείας ή νομικά ζητήματα. Δυστυχώς, αλλά δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καθυστερούν να παράσχουν επαρκή γλωσσική υποστήριξη στους ανθρώπους που ζητούν άσυλο.

Τα πολύγλωσσα παιδιά προσφύγων, λόγω της ικανότητάς τους να μαθαίνουν γρήγορα γλώσσες, είναι συχνά διερμηνείς για τους γονείς τους. Η μάθησή τους είναι άτυπη και διαταραγμένη, αφήνοντας σημαντικά κενά στην εκπαίδευσή τους, ενώ ορισμένα παιδιά πρόσφυγες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στις χώρες υποδοχής τους λόγω γλωσσικών εμποδίων. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω επιπλοκές σε πολλαπλά επίπεδα, επειδή τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα κέντρα ενημέρωσης αποτελούν συχνά ζωτικής σημασίας οδούς για την ένταξη. Πολλοί έφηβοι και νεαροί ενήλικες έχουν επίσης χάσει την εκπαίδευση λόγω των μεγάλων περιόδων παραμονής σε προσφυγικούς καταυλισμούς ή μεταξύ χωρών. Γι' αυτούς, η εκμάθηση της γλώσσας είναι ένα ακόμη εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν, να διαβάζουν και να γράφουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους πριν μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα κατάρτισης ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία. Οι ενήλικες αντιμετωπίζουν εξίσου απογοητευτικές αναποδιές. Πολλοί από αυτούς φτάνουν στην Ευρώπη με προηγμένες δεξιότητες και εμπειρία, αλλά το γλωσσικό εμπόδιο τους εμποδίζει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να οικοδομήσουν σχέσεις και να κάνουν βήματα προς την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία της παροχής γλωσσικής υποστήριξης στους πρόσφυγες, τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης ασύλου, όσο και κατά την ενσωμάτωσή τους σε ένα νέο περιβάλλον.

Το Open Cultural Center υποστηρίζει μετανάστες και πρόσφυγες στην Ισπανία και την Ελλάδα προσφέροντας δωρεάν μαθήματα γλώσσας, με στόχο την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων και τη βελτίωση των πιθανοτήτων τους να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης. Στη Βαρκελώνη, υπάρχουν διαδικτυακά μαθήματα αραβικών, αγγλικών, καταλανικών και ισπανικών στο Language Lab. Το OCC Greece προσφέρει μαθήματα ελληνικών και αγγλικών σε εκατοντάδες ενήλικες και παιδιά που ζουν στον προσφυγικό καταυλισμό της Νέας Καβάλας. Τα μαθήματα αυτά επιτρέπουν στους μαθητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τους παρέχουν επίσης την αίσθηση της κοινότητας και την ευκαιρία να κάνουν νέους φίλους.

Παρόλο που αυτές οι πρωτοβουλίες και παρόμοιες πρωτοβουλίες άλλων οργανώσεων έχουν μεγάλη απήχηση, δεν αποτελούν βιώσιμη λύση για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών στους πρόσφυγες. Βασίζονται στο χρόνο και την αφοσίωση των εθελοντών, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα προσόντα διδασκαλίας και δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν πιστοποιητικά από διαπιστευμένες σχολές ξένων γλωσσών. Σε τελική ανάλυση, οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής είναι υπεύθυνες για την παροχή επαρκών υπηρεσιών και υποστήριξης για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής γλωσσικής εκπαίδευσης και της γλωσσικής βοήθειας.

Facebooktwitterlinkedinmail
Κατηγορίες: Blog