Σχολή κώδικα Migracode

Το Migracode είναι μια ευρωπαϊκή συνεργασία διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που προωθεί την ένταξη στην εργασία και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών νέων. Υποστηρίζοντας πρώτα με την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων προγραμματισμού, το έργο συνδέει έπειτα αυτές τις ομάδες με την αγορά εργασίας και υποστηρίζει με αυτόν τον τρόπο τη μακροπρόθεσμη ένταξή τους. Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα «Coding Schools» ξεκίνησε αυτή την άνοιξη στη Βαρκελώνη στο OCC, και ο στόχος είναι να επεκταθούν αυτά τα σχολεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

  • Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Έργου μπορεί να βρεθεί εδώ.
  • Η ιστοσελίδα της σχολής κωδικοποίησης στη Βαρκελώνη μπορεί να βρεθεί εδώ.

Το πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται μέσω της διακρατικής συνεργασίας του Ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου (OCC) από την Ισπανία και την Ελλάδα, της Ακαδημίας Κοινωνικών Hackers από την Ελλάδα (SHA), της Ιταλικής Ένωσης Πληροφορικής και Αυτοματισμού (AICA) από την Ιταλία και της IFOA, . Η χρηματοδότηση του σχεδίου παρέχεται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενώ επικεντρώνεται στην ίδρυση της πρώτης Σχολής Κωδικοποίησης και θα ακολουθήσει περισσότερο, το MigraCode δίνει επίσης υψηλή προτεραιότητα στη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχουσών ΜΚΟ. Μέσω κοινών δραστηριοτήτων κατάρτισης και διεθνών συναντήσεων, οι διάφοροι εταίροι συνεδριάζουν τακτικά μέσω βιντεοκλήσεων και περιστασιακά μέσω εκδηλώσεων που φιλοξενούνται από μία από τις ΜΚΟ.

Στόχοι

Ενσωμάτωση

Ενίσχυση της εργασίας και της κοινωνικής ένταξης μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων προγραμματισμού

Μεσολάβηση

Συνεργαστείτε με τις εταιρείες για να συνδέσετε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τις ευκαιρίες απασχόλησης

Εκπαίδευση

Παρουσίαση μιας "σχολής κωδικοποίησης" στη Βαρκελώνη ακολουθούμενης από άλλες πόλεις στην Ευρώπη

Συνεργασία

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για τη διακρατική ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία

Το MigraCode αποτελεί ένα πολύ ελπιδοφόρο εργαλείο για τη δημιουργία ενός νέου και ολοκληρωμένου δικτύου ανταλλαγής γνώσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νεολαία προσφύγων και μεταναστών με τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους, υποστηρίζοντας τους με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων προγραμματισμού τους. Ως αποτέλεσμα, το MigraCode συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ που βρίσκονται στο "Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη», δεδομένου ότι το σχέδιο υποστηρίζει την" αναβάθμιση των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλής ειδίκευσης ". Όταν οι νέοι πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη αναπτύσσουν επαρκείς δεξιότητες μέσω του σχεδίου μας, θα είναι, όπως δήλωσε η ΕΕ, "εξοπλισμένοι για θέσεις εργασίας καλής ποιότητας και μπορούν να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους ως αυτοπεποίθηση και ενεργό πολίτη".