Νεολαία 4 όλοι

Το πρόγραμμα "Νεολαία για όλους" είναι ένα σχέδιο χειραφέτησης και αυτονομίας για τους νεοφερμένους νέους στις αγροτικές περιοχές. Πραγματοποιείται από το OCC Spain και απευθύνεται σε νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο που δεν έχουν οικογενειακές ή/και ενήλικες αναφορές στην Καταλονία και έχουν μείνει χωρίς κρατική προστασία. Οι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) λαμβάνουν προστασία από το κράτος, αλλά μόλις συμπληρώσουν την ηλικία των 18 ετών, δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτή τη στήριξη. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, το OCC τους παρέχει στέγαση, κατάρτιση και υποστήριξη. Το έργο βρίσκεται στο Moianès, μια αγροτική περιοχή στην κεντρική Καταλονία, και η παρεχόμενη κατάρτιση κυμαίνεται από γεωργικές, δασοκομικές ή/και ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και μαθήματα γλώσσας και δραστηριότητες εθελοντισμού.

Μια απάντηση στις κοινωνικές και εδαφικές προκλήσεις: η ανάγκη εργασιακής ένταξης των ευάλωτων νέων και η ανάγκη ανανέωσης των γενεών στις αγροτικές περιοχές.

Στόχος δεν είναι μόνο να διευκολυνθεί η κοινωνική και εργασιακή ένταξη αυτής της συλλογικότητας στις αγροτικές περιοχές της επικράτειας, αλλά και να συμβάλει στην άκρως αναγκαία ανανέωση των γενεών στον γεωργικό τομέα, παρέχοντας παράλληλα μια επιλογή σε όσους εξακολουθούν να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη στέγαση και την υποστήριξη για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια 12 μηνών, το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες τα εξής:

  • Εξατομικευμένο σχέδιο χειραφέτησης
  • Επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών (π.χ. γεωργία, δασοκομία κ.λπ.) διαρθρωμένο σε ενότητες
  • Παροχή βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησής τους
  • Τοπικές αναφορές και ενισχυμένο κοινωνικό δίκτυο
  • Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων της ισπανικής και της καταλανικής γλώσσας μέσω 250 ωρών εργαστηρίων
  • 80% ποσοστό ένταξης στην αγορά εργασίας κατά τους 12 επόμενους μήνες μετά τη λήξη του έργου

Το έργο προσφέρει ειδική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της περιοχής:

FINA - Formació Inclusiva en Agricultural Ecològica

Στην πρώτη του έκδοση, περιελάμβανε ένα πρόγραμμα κατάρτισης στη γεωργία και την κτηνοτροφία, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με τα απαραίτητα εργαλεία, δεξιότητες και ικανότητες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη στον γεωργικό τομέα.

AFFI - Acció Formativa Forestal Inclusiva

Προσφέρεται στη δεύτερη και τρέχουσα έκδοση και αποτελείται από μια εκπαίδευση που αποσκοπεί στην εισαγωγή των νέων στον κόσμο της δασοκομίας και της πρόληψης των πυρκαγιών, μέσω της οποίας μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για να αναπτυχθούν επαγγελματικά στον τομέα της δασοκομίας.

Ο εθελοντισμός ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης

Οι δραστηριότητες εθελοντισμού θεωρούνται στο πλαίσιο του έργου ως ένα εξαιρετικό εργαλείο μάθησης, καθώς βοηθούν τους συμμετέχοντες στο έργο να αποκτήσουν νέες γνώσεις και παράλληλα να διευρύνουν το κοινωνικό τους δίκτυο. Έτσι, το πρόγραμμα "Νεολαία 4 για όλους" προωθεί τον εθελοντισμό στην περιοχή μεταξύ των νέων ως έναν τρόπο να εργαστούν για την προσωπική τους χειραφέτηση και αυτονομία, ενώ δίνει προτεραιότητα στις δραστηριότητες που επικεντρώνονται στον τομέα της δασοκομίας - προκειμένου να αυξήσουν τις γνώσεις τους.