[OPEN] Προσλαμβάνουμε: είστε ο νέος μας Συντονιστής Ιστοσελίδας του OCC Greece;

Το Ανοιχτό Πολιτιστικό Κέντρο (OCC) ιδρύθηκε το 2016 ως απάντηση στην ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση και πλέον διαχειρίζεται πολιτιστικά κέντρα και προγράμματα φιλοξενίας για μετανάστες και πρόσφυγες στην Ισπανία και την Ελλάδα. Είμαστε μια μικρή διεθνής ομάδα που ενώνεται με τη δέσμευση να καταρρίψουμε τα εμπόδια στην κοινωνική ένταξη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Δραστηριοποιούμαστε και αναπτυσσόμαστε, σε μεγάλο βαθμό λόγω της υποστήριξης ενός μεγάλου αριθμού εθελοντών. Το OCC τονίζει τη σημασία της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης, της ανάπτυξης της αυτονομίας, της οικοδόμησης κοινοτήτων και της διαπολιτισμικής ανταλλαγής. Τα κύρια έργα μας περιλαμβάνουν:

 • Κέντρο προσχολικής εκπαίδευσης
 • Κοινωνικο-εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά και νέους
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ενήλικες
 • Γυναικείος Χώρος
 • Έργα μεταφορών και κινητικότητας για τη σύνδεση προσφυγικών καταυλισμών με αστικές περιοχές
 • Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν την κοινωνική καινοτομία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Το OCC Greece αναζητά Site Coordinator για διαχείριση έργων OCC. Ο Συντονιστής Τοποθεσίας επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες του OCC και είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία του έργου. Ο Συντονιστής Τοποθεσίας είναι το κεντρικό σημείο επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στη Βαρκελώνη. Είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις, τα οικονομικά, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το άτομο θα διαχειρίζεται άμεσα μια ομάδα 3 μελών: υπεύθυνος έργων ΕΕ, υπεύθυνος εθελοντών και υπεύθυνος εφοδιαστικής. Η ομάδα περιλαμβάνει 15-18 εθελοντές που διοικούνται στο πλαίσιο του Σώματος Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Ευθύνες και καθήκοντα 

Ο συντονιστής του ιστότοπου είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

 • Επίβλεψη όλων των επιχειρησιακών περιοχών του OCC Greece
 • Εκπλήρωση της αποστολής του οργανισμού
 • Εξωτερική εκπροσώπηση του οργανισμού
 • Ποιοτικός έλεγχος και παρακολούθηση
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα έργα
 • Διαχείριση και εφαρμογή διαδικασιών Μ&Ε
 • Προϋπολογισμός και οικονομική διαχείριση του OCC Greece
 • Υποστήριξη των προσπαθειών επικοινωνίας και συγκέντρωσης κεφαλαίων 
 • Υποστήριξη για τη σύνταξη, τον έλεγχο και την αιτιολόγηση των επιχορηγήσεων
 • Συμβολή στη στρατηγική ανάπτυξη του OCC Greece.
 • Αναφέρετε την πρόοδο και τις προκλήσεις του OCC Greece στον Γενικό Διευθυντή του OCC Greece και στο Γενικό Συμβούλιο του OCC.

Ικανότητες και δεξιότητες 

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση έργων και ομάδων
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε συνεργασία με πρόσφυγες και ΜΚΟ στον τομέα
 • Εγγραφείτε στην αποστολή του OCC, στους στόχους του έργου και έχετε σχέση με την εργασία με εθελοντές
 • Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρών εργασιακών σχέσεων με τη δημόσια διοίκηση και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Διαχείριση ανθρώπων, ισχυρή ηγεσία και δεξιότητες λήψης αποφάσεων
 • Εμπειρία σε διαδικασίες παρακολούθησης & αξιολόγησης
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα να οδηγεί ομάδες σε ένα γρήγορο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ικανότητα επιτυχούς διαμεσολάβησης σε δύσκολες καταστάσεις μεταξύ των μελών της ομάδας ή/και των μελών της κοινότητας OCC
 • Ικανότητα εντοπισμού καλών ευκαιριών για τον οργανισμό μέσα από ένα ολιστικό όραμα του έργου
 • Επιμονή να κάνετε τα πράγματα μπροστά στα εμπόδια
 • Ικανότητες κριτικής ανάλυσης
 • Αυτοκατευθυνόμενος και ενδελεχής στην εργασία με διαδικασίες, βάσεις δεδομένων και τήρηση αρχείων
 • Άρτια οργανωμένη με ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση προθεσμιών
 • Εμπειρία σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης
 • Ικανότητα να μιλάει άπταιστα αγγλικά και να επικοινωνεί γραπτά. Η ικανότητα να μιλάς άπταιστα ελληνικά και να επικοινωνείς γραπτώς είναι προσόν
 • Εμπειρία με εργαλεία διαχείρισης έργων όπως Google Apps, Trello, Airtable, Asana κ.λπ.

Τι προσφέρουμε

 • Θέση πλήρους απασχόλησης με ελληνικό συμβόλαιο
 • Ημερομηνία έναρξης το συντομότερο
 • Ετήσιος μεικτός μισθός 17.800 ευρώ
 • 2ετές συμβόλαιο με δυνατότητα ανανέωσης
 • 40 ώρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, με μία ημέρα εξ αποστάσεως εργασίας την εβδομάδα. Ορισμένες ώρες θα είναι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λόγω επαγγελματικών ταξιδιών ή εκδηλώσεων.
 • Το Site Coordinator θα εδρεύει στο Πολύκαστρο. 
 • Η ευκαιρία να εργαστείτε στο παθιασμένο περιβάλλον μιας οργάνωσης βάσης στη βόρεια Ελλάδα με ισχυρές διασυνδέσεις με το υποκατάστημά μας στη Βαρκελώνη
 • Μια ευκαιρία να εργαστείτε σε μια διαπολιτισμική ομάδα που αποτελείται από υπαλλήλους, εθελοντές και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Η ευκαιρία να αναπτυχθεί βαθιά γνώση και εμπειρία στις μεταναστευτικές ροές, τη διαχείριση και την ένταξη.
 • Η δυνατότητα συμμετοχής σε διακρατικές συναντήσεις με συνεργαζόμενες ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη

Πώς να εφαρμόσει

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα για να κάνετε αίτηση: https://airtable.com/shrL2jvRowsOx1QXl.

Προθεσμία εφαρμογής: 30 Νοεμβρίου 2022.