Οι άνθρωποί μας

Marta Hormaechea Huguet

Communications & Fundraising

Joana Serrat Rovira

Διευθυντής προγράμματος στη Βαρκελώνη

Yogesh Yadav

Head of Education in Barcelona

Diana Dashkovska

Office Manager in Barcelona

Irene Viti

Συντονιστής Έργου στην Ελλάδα

Sofia Madentzoglou

Συντονιστής Έργου στην Ελλάδα

Μαρία Σέρα

Program Manager in Greece

Μαριά Ιεφίμοβα

Διευθυντής προγράμματος στη Βαρκελώνη

Didac Guillamet

Founder & Director of OCC

Vincent van Grondelle

Program Manager in Barcelona

elGreek