Οι άνθρωποί μας

Μαρία Σέρα

Συντονιστής Έργου στην Ελλάδα

Μαριά Ιεφίμοβα

Διευθυντής προγράμματος στη Βαρκελώνη

Didac Guillamet

Ιδρυτής και Διευθυντής της OCC

Vincent van Grondelle

Διευθυντής Έργου στη Βαρκελώνη & Webmaster

elGreek