Η απάντησή μας στην κρίση του COVID-19

Ο αντίκτυπος στο OCC

Όπως όλοι οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, έτσι και το Open Cultural Center έχει επηρεαστεί από την κρίση του COVID-19. Αν και έφερε νέες προκλήσεις, όπως η μετάβαση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων σε διαδικτυακά προγράμματα, μπορέσαμε να συνεχίσουμε πολλές από τις δραστηριότητές μας τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα.

Η ανταπόκριση του OCC στην κρίση

Προκειμένου να παρέχουμε διαφάνεια στις ομάδες μας, στους εθελοντές μας, στα μέλη μας και σε όλους τους άλλους που συμμετέχουν στο Open Cultural Center, αναπτύξαμε τις εκθέσεις επιπτώσεων COVID-19 για τα κύρια έργα μας. Παρακάτω μπορείτε να τις βρείτε, περιγράφοντας για κάθε έργο τις δράσεις που έχουμε αναλάβει. Θα προσθέσουμε πρόσθετες εκθέσεις στο εγγύς μέλλον και παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι εκθέσεις αποτελούν εκδόσεις εργασίας και θα επικαιροποιηθούν αν χρειαστεί.


MIGRACODE: ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

ΚΈΝΤΡΟ ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΟΡΑ - ΠΟΛΎΚΑΣΤΡΟ

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ESC ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ: "VOLUNTARIADO COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL"

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

ΤΟΜΕΊΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ESC "ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ"

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

VOLUNTARIADO COMO HERRAMIENTA EN EMERGENCIAS SOCIALES

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

"ESCOLA REFUGI" ΚΑΙ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΓΛΏΣΣΑΣ ΣΤΟ OCC

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

ΣΧΈΔΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ "ΕΝΩΜΈΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ"

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΠΕΡΧΌΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ "Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ"

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ

Facebooktwitterlinkedinmail
Κατηγορίες: News