Η ομάδα μας

Ενώ ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας τροφοδοτείται από εθελοντές, μια ισχυρή κύρια ομάδα βρίσκεται στον πυρήνα του Ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου και της δουλειάς μας στην Ισπανία και την Ελλάδα. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των ανθρώπων που αφιερώνουν την εργασιακή τους ζωή στα έργα μας και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε.


Βασική ομάδα

Didac
Guillamet Leo

Γενικά
Διευθυντής
ΙΣΠΑΝΙΑ & ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία
Serra Martínez

Γενικά Διευθυντής OCC Ελλάδα
ΙΣΠΑΝΙΑ & ΕΛΛΑΔΑ

Andrea
Espeso Alonso

Κύρια
Συντονιστής
ΙΣΠΑΝΙΑ

Αλέξανδρος
Γκάτσης

Κύρια
Συντονιστής
ΕΛΛΑΔΑ

Σόνια
Prise

Διευθυντής Επικοινωνίας & Εξεύρεσης πόρων
ΙΣΠΑΝΙΑ

Cristina
Tabuenca

Εταιρικό Εύρεση πόρων
Διευθυντής
ΙΣΠΑΝΙΑ

Ana
Pastrana Barral

Υπεύθυνος συγκέντρωσης πόρων
ΙΣΠΑΝΙΑ

Alejandro
García Humia

Υπεύθυνος συγκέντρωσης πόρων
ΙΣΠΑΝΙΑ

Emma
Santanach Soler

Επικοινωνίες
Αξιωματικός
ΙΣΠΑΝΙΑ

Noel
Pintos

Βοηθός Διοικητικού και Οικονομικού
ΙΣΠΑΝΙΑ

Clara
Florensa Gloaguen

Έργα της ΕΕ
Διευθυντής
ΙΣΠΑΝΙΑ

Παναγιώτης
Μωυσίδης

Έργο της ΕΕ
Διευθυντής
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία
Dodi

Εθελοντής
Συντονιστής

ΕΛΛΑΔΑ

Χλόη
Sinclair

Διαχειριστής Language Lab
ΙΣΠΑΝΙΑ

Hugo
Martínez Jiménez

MigraCode
Διευθυντής

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ali
Raza Ashraf

Επικεφαλής
της Εκπαίδευσης
ΙΣΠΑΝΙΑ

Simón
Luque González

Επόπτης Εκπαίδευσης
ΙΣΠΑΝΙΑ

Isar
Fridriksson

Τεχνολογία & Εκπαίδευση
Σύμβουλος
ΙΣΠΑΝΙΑ

Jun
Moyano

CodeWomen
Διευθυντής
ΙΣΠΑΝΙΑ

Simran
Karki

ΕΕ
Βοηθός έργου
ΙΣΠΑΝΙΑ

Nereida
Berruezo Vega

Youth4All
Διευθυντής
ΙΣΠΑΝΙΑ

Sandra
Villaran Faixedas

Youth4All
Βοηθός

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ομάδα ESC (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης)

Άννα
Cortes Ros

OCC Ισπανία

Βοηθός προγραμμάτων ΕΕ

Άννα
Biloshytska

OCC Ισπανία

Language Lab Βοηθός

Isha
Waheed

OCC Ισπανία

MigraCode Βοηθός

Thomas
Leroux

OCC Ισπανία

Βοηθός επικοινωνίας

Angelica
Nasta

OCC Ισπανία

Βοηθός εταιρικής χρηματοδότησης

Joana
Purves

OCC Ισπανία

Βοηθός Επικοινωνίας & Εξεύρεσης πόρων


Alice
Ugolini

OCC Ελλάδα

Βοηθός επικοινωνίας

Cliona
Kelly

OCC Ελλάδα

Βοηθός παρακολούθησης και αξιολόγησης

Timur
Evren Çelebi

OCC Ελλάδα

OCC Ελλάδα Εθελοντής

Silvia
Ribas Pacheco

OCC Ελλάδα

Women’s Space & Εθελοντής Νηπιαγωγείου

Άννα
Joëlle-Stadman

OCC Ελλάδα

Βοηθός γλώσσας