Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο TOCL #2

TOCL ("Μετάφραση της πολιτιστικής γλώσσας") είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συντονίζεται από το Open Cultural Center. Συνδυάζει τον πολιτισμό και την εκμάθηση γλωσσών για να διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις τοπικές κοινότητες. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που θα επιτρέψει στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να μάθουν τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής τους καθώς και την τοπική γλώσσα και έτσι να υποστηρίξουν την ένταξή τους στην Ευρώπη.

Το έργο αυτό, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εφικτό χάρη στη συνεργασία 6 οργανισμών-εταίρων από όλη την Ευρώπη: OCC (Ισπανία), Universidad de Almería (Ισπανία), Mygrants (Ιταλία), Synthesis Center for Research and Education (Κύπρος), Yourtranslator (Ελλάδα), Second Tree (Ελλάδα) και ZRC SAZU (Σλοβενία).

Ελέγξτε το επίσημη ιστοσελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο!

Βρείτε παρακάτω το ενημερωτικό δελτίο TOCL #2 (03/2022).

Facebooktwitterlinkedinmail