Ερευνα


Αντονία Μανγκ (2019)

Ένας Χρόνιος του Ιδομήνη: Η επίδραση του προσφυγικού καταυλισμού στη Βόρεια Ελλάδα στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

 Το χαρτί 🇬🇧

Αφηρημένη

Η τελική έξωση του ανεπίσημου στρατοπέδου προσφύγων Ιδομήνη, που βρίσκεται στα ελληνικά σύνορα με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, ξεκίνησε το πρωί της 24ης Μαΐου 2016 (bordermonitoring.eu 2016). Το Idomeni βρίσκεται στον βαλκανικό διάδρομο, ο οποίος έχει μακρά παράδοση στη μετανάστευση προς τη βόρεια Ευρώπη, που διαρκεί τουλάχιστον από τη δεκαετία του '70. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η διαδρομή παρακολουθήθηκε χαλαρά από την ασφάλεια των συνόρων και παρέμεινε σχετικά προσιτή. Το Ιδομήνιο απέκτησε μεγάλη σημασία για τους πρόσφυγες, ειδικά αφού η Δημοκρατία της Μακεδονίας εισήγαγε άδεια διαμονής των μεταναστών στη χώρα για 72 ώρες, προκειμένου να τη μεταβιβάσει. Λίγο μετά τα σύνορα περιοριζόταν όλο και περισσότερο μέχρι να τερματιστεί τελικά στις αρχές του 2016 (bordermonitorin.eu 2917: 7 και επόμενο). Έως 15.000 άτομα παρέμειναν στο στρατόπεδο περιμένοντας να ανοίξουν ξανά τα σύνορα. Τώρα, τρία χρόνια αργότερα, η χρόνια του Ιδομενίου ανακατασκευάστηκε από διάφορες οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα της ανθρωπότητας. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας καθώς και η Ελλάδα κατηγορήθηκαν για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το στρατόπεδο της Idomeni επηρεάζει τη σημερινή πολιτική για τη μετανάστευση με πολλούς τρόπους. Οι αλλαγές του στρατοπέδου συνεπάγονται την ανάγκη δυναμικών δομών των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.


Βίνσεντ Βαν Γκρόντελ (2018)

Η ζήτηση της πολυπολιτισμικότητας και ο μελλοντικός της λόγος

 Το χαρτί 🇬🇧

Αφηρημένη

Στις 18 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Τουρκία συμφώνησαν σε συμφωνία για τον έλεγχο των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη. Η συμφωνία περιελάμβανε διάφορα μέτρα για τη μείωση του αριθμού των προσφύγων που έφθασαν στην Ευρώπη και περιείχαν επίσης πολλά οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα για την Τουρκία. Σε αυτή την εργασία, θα περιγράψω τις σοβαρές επιπλοκές που έχουν εξελιχθεί μετά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Για να το πράξω, θα χρησιμοποιήσω τη μεθοδολογία που βασίζεται στις γνώσεις του Yosef Jabareen σχετικά με την ποιοτική έρευνα και τις οδηγίες του Ricard Zapata Barrero για τη συγγραφή μιας προσέγγισης βασισμένης σε συγκρούσεις. Με τη διεξοδική ανάλυση της σύγκρουσης, καθώς έχει προχωρήσει μετά τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, στόχος αυτού του εγγράφου είναι να συντάξει ένα ακριβές και ολοκληρωμένο ερμηνευτικό πλαίσιο όλων των σχετικών παραγόντων και ερμηνειών.


Clara Esparza Mengual (2018)

Η διαδικασία της σχολικής φοίτησης των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία. Ο οργανισμός Open Cultural Centre ως διαμεσολαβητής και υποστηρικτής

 Το χαρτί 🇬🇧

 Η πλήρης διατριβή 🇬🇧

Αφηρημένη

Συνεπώς, η συνεκτική εκπαίδευση εμφανίζεται ως κάτι απαραίτητο σε ένα πλαίσιο συνεχών αλλαγών, κατά το οποίο πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν νέα μέσα και μεθοδολογίες στο εκπαιδευτικό σύστημα για να συνεργαστούν με παιδιά που δεν μιλούν απαραιτήτως την ίδια γλώσσα με την πλειοψηφία, όπως καθώς και εκείνων που προέρχονται από εντελώς διαφορετικό κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο. Ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί ο αποκλεισμός αυτών των παιδιών και να συμβάλουν στην πλήρη ολοκλήρωσή τους είναι να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την ποικιλομορφία.


Λουκία Γκόμεζ Μάρτιν-Κάρο (2017)

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων των προσφύγων: μια άλλη αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη λεγόμενη «μεταναστευτική κρίση»,

 Το χαρτί 🇬🇧

 Η πλήρης διατριβή 🇫🇷

Αφηρημένη

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα σε μια ποιοτική εκπαίδευση, χωρίς εξαίρεση. Η παρουσία νεοαφιχθέντων μαθητών δεν είναι μια ανωμαλία, αλλά ένας κανόνας στον οποίο πρέπει να προσαρμοστούν τα σχολεία στην Ευρώπη. Τούτου λεχθέντος, τι κάνει η Ευρώπη όταν υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει χρόνια σχολείου και μιλούν περισσότερες από μία γλώσσες; Οι γλώσσες αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα του εκπαιδευτικού έργου τόσο όταν διδάσκονται "για τον εαυτό τους" όσο και όταν χρησιμεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιπλέον, υπάρχουν και γλωσσικά πλεονεκτήματα για τα ίδια τα παιδιά, βοηθώντας με την αίσθηση της ταυτότητάς τους. Τέλος, οι γλώσσες μας βοηθούν να ανακαλύψουμε τα ηγεμονικά συστήματα και τα στοιχεία της κυριαρχίας. Η φαντασία μιας ενιαίας «σωστής» μορφής μιας ποικίλης και πλουραλιστικής γλώσσας, όπως η αγγλική, ενισχύει την ηγεμονία και αποκλείει τις ομάδες της διασποράς αρνούμενος την εγκυρότητα της γλώσσας τους και ως εκ τούτου την εμπειρία τους.


Βίνσεντ Βαν Γκρόντελ (2018)

Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες: μια απαραίτητη λύση στην περίπτωση του πρόσφυγα ή μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

 Το χαρτί 🇬🇧

Αφηρημένη

Στις 18 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Τουρκία συμφώνησαν σε συμφωνία για τον έλεγχο των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη. Η συμφωνία περιελάμβανε διάφορα μέτρα για τη μείωση του αριθμού των προσφύγων που έφθασαν στην Ευρώπη και περιείχαν επίσης πολλά οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα για την Τουρκία. Σε αυτή την εργασία, θα περιγράψω τις σοβαρές επιπλοκές που έχουν εξελιχθεί μετά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Για να το πράξω, θα χρησιμοποιήσω τη μεθοδολογία που βασίζεται στις γνώσεις του Yosef Jabareen σχετικά με την ποιοτική έρευνα και τις οδηγίες του Ricard Zapata Barrero για τη συγγραφή μιας προσέγγισης βασισμένης σε συγκρούσεις. Με τη διεξοδική ανάλυση της σύγκρουσης, καθώς έχει προχωρήσει μετά τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, στόχος αυτού του εγγράφου είναι να συντάξει ένα ακριβές και ολοκληρωμένο ερμηνευτικό πλαίσιο όλων των σχετικών παραγόντων και ερμηνειών.