Η πραγματικότητα της προσφυγικής κρίσης κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας

Για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, οι εθελοντές μας Charlotte και Marcel έγραψαν ένα άρθρο σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην κοινότητα των μεταναστών και των προσφύγων.

Η πλανητική πανδημία υγείας

Από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα σύνορα του παγκόσμιου καπιταλισμού επεκτείνονται μέχρι να διεισδύσουν και στα πιο απομονωμένα μέρη του πλανήτη. Οι πολιτικές ανάπτυξης και ο εξορυκτισμός έχουν προκαλέσει την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας και έχουν αποδυναμώσει την επίδρασή του στον περιορισμό των ασθενειών.