Το Open Cultural Center αναζητά διευθυντή έργων ΕΕ

Ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων και Εθελοντισμού της ΕΕ εκπροσωπεί το OCC στην επικοινωνία με τις τοπικές και εθνικές ελληνικές οργανώσεις, εργάζεται για την οικοδόμηση δεσμών με την τοπική ελληνική και επανεγκατεστημένη κοινότητα γύρω από το Πολύκαστρο και συντονίζει όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα του OCC με έμφαση στον εθελοντισμό.