Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες;

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για διάφορους λόγους και μεταναστεύουν σε άλλη χώρα: η λήψη μιας τέτοιας απόφασης μπορεί να έχει ισχυρό ψυχολογικό αντίκτυπο. Όσοι ταξιδεύουν κατά μήκος επικίνδυνων μεταναστευτικών διαδρομών τείνουν να επηρεάζονται περισσότερο, καθώς είναι ευάλωτοι στη βία και την εκμετάλλευση. Την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, θέλουμε να φωτίσουμε τη σημασία της μέριμνας και της υποστήριξης των μεταναστών και των προσφύγων όχι μόνο για την ασφάλειά τους αλλά και για την ψυχική τους υγεία.