Τα γλωσσικά εμπόδια και η σημασία της εκμάθησης γλωσσών για τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη

Οι μετανάστες συχνά ταξιδεύουν στην Ευρώπη μέσω πολλών χωρών πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Κάθε χώρα στην οποία εισέρχονται έχει διαφορετικό πολιτισμό και έθιμα, και η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση ή την παρεμπόδιση του ταξιδιού τους. Η κατανόηση και η ικανότητα επικοινωνίας σε μια γλώσσα μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες και να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις.