Γυναίκες στον καταυλισμό της Νέας Καβάλας: φωνές ανθεκτικότητας

Σε προσφυγικούς καταυλισμούς όπως αυτός της Νέας Καβάλας, στη Βόρεια Ελλάδα, η κατάσταση των γυναικών συχνά επισκιάζεται, δεν ακούγεται. Όμως, παρά τις καθημερινές προκλήσεις και τους αγώνες, οι ζωές και οι εμπειρίες τους αφηγούνται ιστορίες ανθεκτικότητας.