Η ανάπτυξη, παρουσίαση και υποδοχή του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση

Επίτευξη ασφαλούς, ομαλής και κανονικής μετανάστευσης

Τον Σεπτέμβριο του 2016, τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ενέκριναν ομόφωνα ένα κείμενο που ονομάζεται Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διεθνούς διαχείρισης των προσφύγων και των μεταναστών, τόσο κατά την υποδοχή όσο και κατά την υποστήριξη των επιστροφών. Με βάση αυτή τη δήλωση, ο Filippo Grandi - ο Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες - κλήθηκε να παρουσιάσει ένα παγκόσμιο σύμφωνο για τις παγκόσμιες και εθνικές πολιτικές για τις επόμενες δεκαετίες στην επερχόμενη ετήσια έκθεσή του για τη Γενική Συνέλευση του 2018.

Στη δήλωση αυτή, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανθρώπινης κινητικότητας και ισχυρή παγκόσμια συνεργασία και δεσμεύτηκαν να:

 • Να προστατεύουν την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, ανά πάσα στιγμή,
 • Υποστήριξη των χωρών στη διάσωση και υποδοχή προσφύγων και μεταναστών,
 • Ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας και των αναπτυξιακών προγραμμάτων - αντιμετώπιση των αναγκών και των ικανοτήτων των μεταναστών και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν,
 • Καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων κατά των μεταναστών,
 • Ανάπτυξη, μέσω κρατικών διαδικασιών, αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για τη μεταχείριση των μεταναστών που βρίσκονται σε συνθήκες ευαλωτότητας,
 • Ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης για τη μετανάστευση, με την ένταξη του ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) στον ΟΗΕ και την ανάπτυξη μιας συμφωνίας για μια ασφαλή, ομαλή και κανονική μετανάστευση - GCM.

Η προσέγγιση αυτή, η οποία επρόκειτο να ονομαστεί Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, αποσκοπούσε στον προσδιορισμό διαδικασιών και στον καθορισμό κοινών δεσμεύσεων εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τα μεταναστευτικά φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο και να ενισχύσει την ανθρώπινη κινητικότητα ως μοχλό για τις διαδικασίες βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, η ιδέα του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση ήταν προσανατολισμένη στα εξής:

 • Θέσπιση αρχών και δεσμεύσεων μεταξύ των κρατών μελών για τη διεθνή μετανάστευση σε όλες τις διαστάσεις της,
 • Προσφέρει σημαντική συμβολή στην παγκόσμια διακυβέρνηση και ενισχύει τον διακυβερνητικό συντονισμό σε σχέση με το μεταναστευτικό φαινόμενο,
 • Παρουσίαση κοινών πολιτικών για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της ανθρώπινης κινητικότητας,
 • Κοινή αντιμετώπιση των πολλαπλών διαστάσεων της διεθνούς μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένες και υπεύθυνες δεσμεύσεις, μέσα εφαρμογής και ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την επανεξέταση των διαδικασιών εφαρμογής μέσω του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση.

Για το σκοπό αυτό, η προπαρασκευαστική διαδικασία για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση προσανατολίζεται σε μια λογική συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς, ενοποιώντας τις προοπτικές των πολλών ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους: κυβερνήσεις, οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικός τομέας, μετανάστες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και άλλοι.

Σύμφωνα με το ψήφισμα σχετικά με την τις λεπτομέρειες για τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις του GCM (A/RES/71/280), που εγκρίθηκε στις 6 Απριλίου 2017, η προπαρασκευαστική διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση περιελάμβανε τρεις φάσεις:

 1. Φάση Ι, που διατυπώθηκε σε διαβουλεύσεις (θεματικές, εθνικές, περιφερειακές και άλλες διαβουλεύσεις), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2017,
 2. Φάση ΙΙ, αφιερωμένη στη σύνταξη των αποτελεσμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018,
 3. Η φάση ΙΙΙ, αφιερωμένη στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2018.

13 Ιουλίου 2018: Παρουσίαση του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο συζητήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ με πολιτικούς και τοπικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τους ίδιους τους μετανάστες, το κείμενο του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουλίου 2018. Προετοιμασμένο υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών και ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατών, το παγκόσμιο σύμφωνο για τη μετανάστευση θα αποτελέσει την πρώτη διακυβερνητική συμφωνία για τη συνολική διαχείριση των διαστάσεων της διεθνούς μετανάστευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των μεταναστών και στη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ António Guterres χαρακτήρισε τη συμφωνία "σημαντική", διότι αντανακλά την κοινή ιδέα των κυβερνήσεων ότι "η διασυνοριακή μετανάστευση είναι ένα διεθνές φαινόμενο που απαιτεί διεθνή συνεργασία για την καλύτερη διαχείρισή του και την ανάδειξη των θετικών επιπτώσεών του για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς".

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Γκουτέρες, η συνθήκη "αναγνωρίζει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την προστασία και ότι οι στόχοι και οι δράσεις που υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό αναθεώρηση θα διευκολύνουν μια ασφαλή, ομαλή και κανονική μετανάστευση, μειώνοντας τη συχνότητα και τις επιπτώσεις της παράτυπης μετανάστευσης".

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Miroslav Lajčák, μίλησε για μια "ιστορική στιγμή" και υπογράμμισε τις τεράστιες δυνατότητες του Παγκόσμιου Συμφώνου, καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα συνεργασίας που δεν θα ενθαρρύνει ούτε θα περιορίσει τις μεταναστεύσεις και η οποία δεν θα υπαγορεύει ορισμένους κανόνες στα κράτη, αλλά θα σέβεται την πλήρη κυριαρχία των κρατών. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα δεν είναι νομικά δεσμευτική, αλλά μάλλον αποτελεί έναν πόρο που "θα μας βοηθήσει να βρούμε μια ισορροπία και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη των μεταναστεύσεων", ενώ "θα μετριάσει τους κινδύνους τους". "πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα συνεργασίας που δεν θα ενθαρρύνει ή θα περιορίσει τις μεταναστεύσεις, που δεν θα υπαγορεύει κανόνες στα κράτη, αλλά θα σέβεται την πλήρη κυριαρχία τους και δεν θα είναι καν νομικά δεσμευτική, αλλά θα είναι ένας πόρος που θα μας βοηθήσει να βρούμε μια ισορροπία και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της μετανάστευσης, μετριάζοντας τους κινδύνους της".

Σύμφωνα με τη Louise Arbor, ειδική αντιπρόσωπο για τη διεθνή μετανάστευση, οι χαοτικές πτυχές και οι κίνδυνοι εκμετάλλευσης που είναι συνυφασμένοι με τη διεθνή μετανάστευση θα παρακολουθούνται επαρκώς από τη νέα συμφωνία, καθώς πιστεύει στα οφέλη σε κοινωνικό, οικονομικό και ασφαλιστικό επίπεδο που καθίστανται δυνατά από ένα έγγραφο που προκύπτει από την πολυμερή συνεργασία.

Επιπλέον, ο William Lacy Swing, γενικός διευθυντής του ΔΟΜ, χαιρέτισε επίσης τη μέθοδο που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη, καθώς "η συμφωνία αυτή δεν σηματοδοτεί το τέλος της δέσμευσης, αλλά την αρχή μιας ιστορικής προσπάθειας για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας για τη μετανάστευση". "Κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας - εξήγησε ο Swing - όλοι αναγνώρισαν σαφώς ότι η μετανάστευση αφορά πρωτίστως τους ανθρώπους. Και αυτή η προσέγγιση που επικεντρώνεται στους μετανάστες και υιοθετήθηκε από τους Μεξικανούς, τους Ελβετούς συνδιαμεσολαβητές και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη διεθνή μετανάστευση, είναι πρωτοφανής στην ιστορία".

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο θα υιοθετηθεί επίσημα από τα κράτη μέλη σε διακυβερνητική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρακές του Μαρόκου στις 10 του μηνός.th και 11th Δεκεμβρίου 2018. Η Amina Mohammed, Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση, θα προεδρεύσει της συνάντησης.

Μια ιστορική συμφωνία, αλλά τι θα αλλάξει για τους μετανάστες;

Την κοσμοϊστορική σημασία της συμφωνίας που επιτεύχθηκε "κεκλεισμένων των θυρών" εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Miroslav Lajcak, μαζί με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη διεθνή μετανάστευση Louise Arbor και τον Μεξικανό πρέσβη Juan Camacho. Παρουσίασαν τη συμφωνία με θριαμβευτικό τόνο, αλλά οι όροι στο πλαίσιο της συμφωνίας παραμένουν μη δεσμευτικοί για τις εμπλεκόμενες χώρες. Σύμφωνα με αυτό, οι αμφιβολίες παραμένουν για το τι θα αλλάξει για τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων, ιδίως στην Ευρώπη.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σίγουρα ένα σημείο για την ανάπτυξη της συνεργασίας σχετικά με το φαινόμενο των μεταναστευτικών κυμάτων, ιδίως στο διεθνές πλαίσιο. Ωστόσο, η ευφορία με την οποία παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους θα μπορούσε κάπως να φανεί παράταιρη, κυρίως λόγω του μη δεσμευτικού χαρακτήρα της. Στην πραγματικότητα, πόσο μπορεί να επηρεάσει πραγματικά την ευρωπαϊκή κατάσταση, όπου τα έθνη όχι μόνο πασχίζουν να βρουν μια κοινή γραμμή δράσης για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, αλλά τείνουν να κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση της συμφωνίας;

Οι αμφιβολίες σχετικά με την αξία του "μη νομικού" μέρους της συμφωνίας εκφράστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στις 12 Ιουλίου από τον Αντόνιο Γκουτέρες, όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι "η συμφωνία αποτελεί ένα είδος ήπιου δικαίου, μια συλλογή κατευθυντήριων αρχών, τις οποίες τα κράτη μπορούν να ακολουθήσουν χωρίς να υιοθετήσουν κάθε πτυχή της".

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Miroslav Lajcak δήλωσε ότι "η συμφωνία δεν θέλει να λύσει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το φαινόμενο", αλλά "στόχος της είναι να το καταστήσει ασφαλές, οργανωμένο και ρυθμισμένο", διευκρινίζοντας ότι "θα βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις" και, επιπλέον, "μας λέει ένα σύνολο αρχών σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι μετανάστευση".

Παρόμοιο σχόλιο έκανε και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Λουίζ Άρμπορ, η οποία αναγνώρισε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να είναι πιο δίκαιη ή πιο θεμελιωμένη, αλλά "η προσπάθεια που καταβάλλεται θα χρησιμεύσει για να ξεπεραστεί η αρνητική πτυχή που συνήθως συνδέεται με το μεταναστευτικό φαινόμενο, όταν παρατηρείται μόνο η παράτυπη θέση των εμπλεκομένων". Πρόσθεσε επίσης ότι "το σημαντικό είναι να κατανοήσει η κοινή γνώμη τις διάφορες πτυχές του φαινομένου, πολλές από τις οποίες μπορούν να συνδεθούν με ένα ασφαλές και ρυθμισμένο περιβάλλον", τονίζοντας ότι "η διάσωση ζωών είναι ο σκοπός μας".

Κατόπιν αυτού, θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να προκύψουν περισσότερα κέρδη από τη συμφωνία. Ως εκ τούτου, σε σχέση με τη δυστυχία που υφίστανται οι μετανάστες στη Μεσόγειο Θάλασσα και πέραν αυτής, θα ήταν ίσως καταλληλότερο να ανακοινωθεί η συμφωνία στο Γυάλινο Παλάτι του ΟΗΕ με πιο μετριοπαθή τόνο.

Πηγές:

https://www.corriere.it/esteri/cards/accordo-onu-migranti-5-punti/che-cos-e_principale.shtml?refresh_ce-cp από Alessandra Muglia, 3rd Δεκεμβρίου 2017,

https://italy.iom.int/it/global-compact-una-migrazione-sicura-ordinata-e-regolare;

https://www.agensir.it/quotidiano/2018/7/14/migrazioni-onu-accordo-sul-global-compact-for-migration/ 14th Ιουλίου 2018,

https://www.lavocedinewyork.com/onu/2018/07/13/global-compact-migrazione-allonu-accordo-storico-ma-per-i-migranti-che-cambia/ των Chiara Nobis και Stefano Vaccara, 13th Ιουλίου 2018.

Facebooktwitterlinkedinmail
Κατηγορίες: News