Διαφάνεια

Καθώς είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που χρηματοδοτείται από δημόσιους φορείς και ιδιώτες, θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοικτοί και διαφανείς σχετικά με τις δραστηριότητές μας και την οικονομική μας κατάσταση. Εκεί, σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την οργάνωσή μας που θα σας δώσουν μια σωστή εικόνα για το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε.


Ετήσιες εκθέσεις

Κάθε χρόνο, δημοσιεύουμε μια πλήρη έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με το έργο μας από το προηγούμενο έτος. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα έργα που υλοποιήσαμε, τον τρόπο που τα υλοποιήσαμε και τον σκοπό που εξυπηρετήσαμε. Περιγράφει επίσης την πρόοδο και τις βελτιώσεις που κάναμε εντός του οργανισμού μας και πώς ο οργανισμός μας εξελίσσεται κάθε χρόνο σε έναν πιο επαγγελματικό και σταθερό μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Κατεβάστε τις εκθέσεις μας

2022

OCC ES

OCC GR

2021

OCC ES

OCC GR

2020

OCC ES

OCC GR

2019

Γενικά
Αναφορά

2018

Γενικά
Αναφορά

2017

Γενικά
Αναφορά


Οικονομικές επισκοπήσεις

2022

Cuenta de Explotación

Υπόλοιπο κατάστασης

2021

Cuenta de Explotación

Υπόλοιπο κατάστασης

2020

Cuenta de Explotación

Υπόλοιπο κατάστασης

2019

Cuenta de Explotación

Υπόλοιπο κατάστασης

2018

Cuenta de Explotación

Υπόλοιπο κατάστασης

2017

Cuenta de Explotación

Υπόλοιπο κατάστασης


Μητρώο και ιδρυτικά έγγραφα

Εγγραφή NGDO στο Εξωτερικό Τμήμα της Generalitat de Catalunya

Μητρώο σωματείων στο Τμήμα Δικαιοσύνης της Generalitat de Catalunya

Estatutos / Ιδρυτικό έγγραφο