Διαφάνεια

Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, πιστεύουμε στη διαφάνεια όσον αφορά τις οικονομικές μας δραστηριότητες. Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την οργάνωσή μας που θα σας δώσουν μια σωστή εικόνα για το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε.


Ετήσιες εκθέσεις

Κάθε χρόνο, δημοσιεύουμε μια πλήρη έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με το έργο μας από το προηγούμενο έτος. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα έργα που υλοποιήσαμε, τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους τα υλοποιήσαμε, καθώς και τα κύρια αποτελέσματα. Περιγράφει επίσης την πρόοδο και τις βελτιώσεις που πραγματοποιήσαμε εντός του οργανισμού μας, ο οποίος εξελίσσεται κάθε χρόνο σε έναν πιο επαγγελματικό και σταθερό μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Ετήσια έκθεση 2022

Κατεβάστε την τελευταία μας έκθεση δραστηριότητας για να έχετε την πιο ενημερωμένη επισκόπηση του OCC!

Κατεβάστε τις προηγούμενες εκθέσεις μας


Οικονομικές επισκοπήσεις

Κατεβάστε τις προηγούμενες οικονομικές επισκοπήσεις μας


Μητρώο και ιδρυτικά έγγραφα

Εγγραφή NGDO στο Εξωτερικό Τμήμα της Generalitat de Catalunya

Μητρώο σωματείων στο Τμήμα Δικαιοσύνης της Generalitat de Catalunya

Estatutos / Ιδρυτικό έγγραφο