Διαφάνεια

Καθώς είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που χρηματοδοτείται από δημόσια ιδρύματα και ιδιώτες, θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί και διαφανείς σχετικά με τις δραστηριότητές μας και την οικονομική μας κατάσταση. Εκεί, σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό μας που θα σας παρέχουν μια σωστή εικόνα για το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε.


Ετήσιες αναφορές

Κάθε χρόνο, δημοσιεύουμε μια πλήρη έκθεση δραστηριότητας για το έργο μας από το προηγούμενο έτος. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα έργα που πραγματοποιήσαμε, πώς το κάναμε και με ποιο σκοπό. Περιγράφει επίσης την πρόοδο και τις βελτιώσεις που κάναμε στον οργανισμό μας, και πώς ο οργανισμός μας εξελίσσεται σε έναν πιο επαγγελματικό και σταθερό μη κερδοσκοπικό οργανισμό κάθε χρόνο.

Κατεβάστε τις αναφορές μας

2021

OCC ES

OCC GR

2020

OCC ES

OCC GR

2019

Γενικός
Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ

2018

Γενικός
Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ

2017

Γενικός
Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ


Οικονομικές επισκοπήσεις

2021

Κουέντα ντε Explotación

Ισορροπία de Situación

2020

Κουέντα ντε Explotación

Ισορροπία de Situación

2019

Κουέντα ντε Explotación

Ισορροπία de Situación

2018

Κουέντα ντε Explotación

Ισορροπία de Situación

2017

Κουέντα ντε Explotación

Ισορροπία de Situación


Μητρώο και ιδρυτικά έγγραφα

Ο οργανισμός NGDO εγγράφεται στο εξωτερικό τμήμα της Generalitat de Catalunya

Εγγραφή του συνδέσμου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Generalitat de Catalunya

Estatutos / Ιδρυτικό έγγραφο