Επείγουσα έκκληση προς τους ισπανούς εθελοντές να συμμετάσχουν στον εθελοντισμό της ΟΚΕ στη Γαλλία

Στόχοι του έργου

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, προωθώντας παράλληλα τη δημιουργικότητα, την ανοικτότητα και τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρακτικές.

Duration: 7 months.
Start: 01/05/2020

Δραστηριότητες

The volunteer will participate to different activities around two main thematic axes:

• Participate in the mediation and organization of cultural events at La Grange and Pic Saint Loup such as organizing the cultural season of Bouillon Cube, animating artistic education activities and also communicating about the activities.

• Participate in the animation and organization of socio-cultural actions for the youth of the territory through artistic workshops, European games, intervention in high schools and non-formal education spaces,

Each volunteer will be able to devote an individual time to its personal project related to the project’s objectives.

If you have further questions or need more information about the project, send email to mariia@openculturalcenter.org. If you want to apply, send an email to the same email address with your motivation and your CV.

Κατηγορίες: News