Προσλαμβάνουμε: EU Projects & CSR Manager

Θέση πλήρους απασχόλησης στο Ανοιχτό Πολιτιστικό Κέντρο Ισπανία (σωματικά στη Βαρκελώνη)

Το Open Cultural Center αναζητά ένα νέο μέλος της ομάδας με κίνητρα που θα σχεδιάζει, θα διαχειρίζεται και θα υλοποιεί ευρωπαϊκά έργα Erasmus+, ενώ θα αναλάβει και τις συνεργασίες μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η θέση απαιτεί ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης, επικοινωνίας και συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Η οργάνωση

Το Open Cultural Center είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που πραγματοποιεί διάφορα έργα με μετανάστες και πρόσφυγες στην Ισπανία και την Ελλάδα. Στη Βαρκελώνη, προσφέρουμε διάφορες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες τόσο στους ντόπιους όσο και στους νεοφερμένους για να αυξήσουμε την κοινωνική ένταξη και να υποστηρίξουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να βρουν το δρόμο τους στην ισπανική κοινωνία. Αυτό το κάνουμε σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, εθελοντών και άλλων μορφών υποστήριξης, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε στενά με άλλους οργανισμούς μέσω των έργων Erasmus+.

Τι θα κάνεις?

Αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει δύο κύριες πτυχές: τη διαχείριση των περισσότερων Ευρωπαϊκών μας Έργων και τον σχεδιασμό νέων, και τη διαχείριση των συνεργασιών μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) με τους εταίρους μας στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή των σχετικών αρμοδιοτήτων για κάθε πτυχή:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΕ 

 • Καθημερινή υλοποίηση και διαχείριση πολλών έργων κοινωνικού αντίκτυπου σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς
 • Παρακολούθηση της προόδου των ορόσημων και των παραδοτέων
 • Διασφάλιση ποιοτικής αναφοράς και έγκαιρης υποβολής των παραδοτέων
 • Σχεδιάστε και οργανώστε δραστηριότητες έργου, συμπεριλαμβανομένων διακρατικών συναντήσεων με εταίρους
 • Επικοινωνία με εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συναντήσεις και εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με τα έργα 
 • Επικοινωνία με εκπροσώπους χορηγών ιδρυμάτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 • Διατηρήστε και επεκτείνετε τις τρέχουσες εταιρικές σχέσεις ΕΚΕ με τους ιδιωτικούς μας εταίρους
 • Συνδεθείτε με νέους ιδιωτικούς συνεργάτες και αναπτύξτε νέες συνεργασίες ΕΚΕ 
 • Παρακολουθούμε τις συνεχείς συνεργασίες και διασφαλίζουμε ότι πληρούμε τις απαιτήσεις ποιότητας και αιτιολόγησης 
 • Σχεδιάστε και αναπτύξτε προτάσεις και υλικά εταιρικής σχέσης ΕΚΕ
 • Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις (δικτύωση) και (συν)διοργανώστε εκδηλώσεις με και για τους συνεργάτες μας
 • Περαιτέρω οικοδόμηση και επέκταση της στρατηγικής ΕΚΕ μας και περαιτέρω εφαρμογή των ακόλουθων πτυχών στη στρατηγική μας:
  • Πρόσληψη δικαιούχων OCC από εταίρους από τον τεχνολογικό τομέα.
  • Οικονομική υποστήριξη μέσω χορηγιών και άλλων εταιρικών μεθόδων συγκέντρωσης κεφαλαίων.
  • Χρήση χώρου για τις δραστηριότητές μας.
  • Αποτελεσματικά προγράμματα εταιρικού εθελοντισμού.
  • Συνδρομές OCC για τους υπαλλήλους του συνεργάτη.

Τι προσφέρουμε;

 • Μηνιαίος καθαρός μισθός €1250 (40 ώρες την εβδομάδα)
 • Η ευκαιρία να εργαστείτε στο παθιασμένο περιβάλλον μιας οργάνωσης βάσης στην καρδιά της Βαρκελώνης και με ισχυρές διασυνδέσεις με το ελληνικό μας παράρτημα
 • Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας και δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας το πολύ 3 ημέρες την εβδομάδα
 • Μια ευκαιρία να εργαστείτε σε μια διαπολιτισμική ομάδα που αποτελείται από υπαλλήλους, εθελοντές και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Την ευκαιρία να αναπτύξετε βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα ΕΚΕ και Ευρωπαϊκών Έργων
 • Η δυνατότητα συμμετοχής σε διακρατικές συναντήσεις με συνεργαζόμενες ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη

Ποιες είναι οι απαιτήσεις εργασίας;

Απαραίτητα:

 • Να έχετε εμπειρία διαχείρισης έργων, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας στη σύνταξη εκθέσεων
 • Να έχετε καλές δεξιότητες στο Excel/Google Sheets και κατά προτίμηση και σε άλλα εργαλεία διαχείρισης έργου όπως το Trello και το Slack
 • Να έχετε προχωρημένο επίπεδο Αγγλικών και Ισπανικών
 • Κατανοήστε πώς λειτουργούν τα έργα Erasmus+ / ΕΕ
 • Για να είστε ευέλικτοι, προνοητικοί και ανοιχτόμυαλοι: εργαζόμαστε σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και πρέπει να είστε σε θέση να προσαρμοστείτε σε ξαφνικές αλλαγές και νέες εξελίξεις

Προτιμώμενες δεξιότητες:

 • Το να μιλάς καταλανικά είναι μεγάλο πλεονέκτημα
 • Προτιμάται ιδιαίτερα η εμπειρία σε προσλήψεις και στον ιδιωτικό τομέα
 • Να έχει προηγμένες γνώσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
 • Να έχετε εμπειρία στο σχεδιασμό επαγγελματικών εγγράφων και αναφορών (ιδανικά με το Canva.com ή/και τα Έγγραφα Google) 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ?

Απλώς συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: https://airtable.com/shrL2jvRowsOx1QXl

Κατηγορίες: News