Αυτό που κάνουμε

Οι κύριες ομάδες-στόχοι μας

Πρόσφυγες

Ορισμός: Ένα άτομο που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο, τις διώξεις ή τη φυσική καταστροφή.

Μετανάστες

Ορισμός: Ένα πρόσωπο που μετακινείται από το ένα μέρος στο άλλο, ειδικά για να βρει εργασία ή καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Αιτούντες ασύλου

Ορισμός: Ένα πρόσωπο που έχει εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του ως πολιτικό πρόσφυγα και ζητεί άσυλο σε άλλο.

Οι κύριοι τομείς εργασίας μας

Εκπαίδευση για την ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση
Άτυπη εκπαίδευση για παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες

Διαπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία
Ανάπτυξη και κινητικότητα των νέων

Προγράμματα ένταξης γλωσσών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους
Εισαγωγή προσφύγων και μεταναστών