Ο οργανισμός μας

Αποστολή

Το OCC εξοπλίζει τους μετανάστες με εργαλεία για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες και να οικοδομήσουν ένα μέλλον προωθώντας την ισότητα και την ένταξη στις τοπικές κοινότητες μέσω διαπολιτισμικών ανταλλαγών, εκπαίδευσης και υπεράσπισης.

Οραμα

Το OCC θα προσπαθήσει να γίνει βασικός παράγοντας στην κοινότητα των οργανώσεων που εργάζονται για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο και μια σημαντική φωνή που υποστηρίζει πολιτικές που προστατεύουν τα δικαιώματα των μεταναστών και ευνοούν την ένταξή τους σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή κοινωνία

Σκοπός

Το OCC θέλει να συμβάλει έντονα σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς χωρίς εμπόδια στη νομική, κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των μεταναστών ως ισότιμα και αξιόλογα μέλη της κοινωνίας.

Αξίες

Ένταξη και ποικιλομορφία, οικοδόμηση κοινότητας, εθελοντισμός, ενδυνάμωση των νέων, καινοτομία

Η ιστορία μας

Το Open Cultural Center (OCC) ιδρύθηκε το 2016 στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Πρόσφυγες και διεθνείς εθελοντές στο στρατόπεδο προσφύγων Ιδομένης συνεργάστηκαν για να δώσουν μαθήματα και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά και ενήλικες, να μάθουν και να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Το OCC έγινε γρήγορα ένας σημαντικός πόρος στο στρατόπεδο και διοργάνωσε εκδηλώσεις όπως εργαστήρια μουσικής και τέχνης, ανοιχτές βραδιές μικροφώνου, παραστάσεις και άλλα.

Μετά το κλείσιμο της Ιδομένης, το OCC μετεγκαταστάθηκε σε στρατόπεδα προσφύγων στο Τσέρσο και το Σούνιο, φέρνοντας εμπειρία και πόρους για να συνεχίσει να προσφέρει μαθήματα, εργαστήρια και δραστηριότητες υπό την ηγεσία των ίδιων των προσφύγων. Το OCC εγγράφηκε επίσημα στο Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως μη κυβερνητική οργάνωση τον Ιούνιο του 2016 και μετακόμισε στο Πολύκαστρο, κοντά στο στρατόπεδο προσφύγων της Νέας Καβάλας στη Βόρεια Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του 2017. Οι επιχειρήσεις μετακινήθηκαν από την υποδοχή και την υποστήριξη έκτακτης ανάγκης σε στρατόπεδα, προς ένταξη και ενσωμάτωση. Το OCC συνέχισε να προσφέρει εκπαιδευτική και πολιτιστική υποστήριξη σε ευάλωτα άτομα και ανέπτυξε νέα έργα για την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην ευρύτερη κοινότητα.

Σήμερα, το Open Cultural Center δραστηριοποιείται στο Πολύκαστρο της Ελλάδας και στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το OCC παρέχει στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως μη τυπική εκπαίδευση, μαθήματα γλωσσών, εργαστήρια απασχολησιμότητας και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το προφίλ των προσφύγων και των μεταναστών που μοιράζονται παράτυπους μεσογειακούς δρόμους εκτοπισμού είναι πολύ διαφορετικό. Η Ελλάδα είναι το πρώτο σημείο άφιξης για πολλούς πρόσφυγες που ζητούν άσυλο από χώρες της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από συγκρούσεις, όπως η Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Στο Πολύκαστρο, το OCC διαθέτει τέσσερις διαφορετικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη, τα κοντινά χωριά και το στρατόπεδο προσφύγων 5 χιλιόμετρα μακριά.

Στην Ισπανία, πολλοί μετανάστες διασχίζουν τη δυτική Μεσόγειο από τη Βόρεια και τη Δυτική Αφρική, ενώ ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα αεροδρόμια με τακτικά μέσα από χώρες της Λατινικής Αμερικής που πλήττονται από κοινωνική και οικονομική αστάθεια. Το OCC Barcelona διαθέτει ένα κέντρο ένταξης και ένα πρόγραμμα στέγασης για νέους πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντική διοικητική και χρηματική υποστήριξη για το OCC Ελλάδας.

Οι στόχοι μας

1

Κοινωνική και οικονομική ένταξη

Οι μετανάστες έχουν βελτιωμένη ικανότητα, πρόσβαση και ευκαιρίες να συμμετέχουν και να ευδοκιμούν στις νέες τους κοινότητες

2

Νεολαία

Οι νέοι - ειδικά οι νέοι μετανάστες - δεσμεύονται και εξουσιοδοτούνται να επηρεάζουν θετικά το περιβάλλον τους και το μέλλον τους

3

Κοινότητα

Οι πιο συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς τοπικές κοινότητες εκτιμούν την ποικιλομορφία και παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη

4

Κοινωνικός Μετασχηματισμός

Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, κατανόηση και διάλογος σχετικά με τη μετανάστευση συμβάλλει στη θετική στάση και την κοινωνική αλλαγή

5

Κοινωνική καινοτομία

Η γνώση, η καινοτομία και η δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και το εύρος των πρωτοβουλιών ένταξης

6

Πέρα από τα σύνορα

Η συνεργασία με το OCC Greece και οι διεθνικές εταιρικές σχέσεις επεκτείνουν την εμβέλεια και τον αντίκτυπο του προγραμματισμού OCC

Οι κύριες ομάδες-στόχοι μας

Πρόσφυγες

Ορισμός: Ένας πρόσφυγας είναι ένα άτομο που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του επειδή κινδυνεύει από σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διώξεις εκεί. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη ζωή τους ήταν τόσο μεγάλοι που ένιωθαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να φύγουν και να αναζητήσουν ασφάλεια εκτός της χώρας τους, επειδή η δική τους κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θα τους προστατεύσει από αυτούς τους κινδύνους. Οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στη διεθνή προστασία.

Αιτούντες ασύλου

Ορισμός: Ένας αιτών άσυλο είναι ένα άτομο που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του και ζητά προστασία από διώξεις και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλη χώρα, αλλά το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη ως πρόσφυγας και περιμένει να λάβει απόφαση σχετικά με την αίτησή του για άσυλο. . Η αναζήτηση ασύλου είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιτρέπεται σε όλους να εισέρχονται σε άλλη χώρα για να ζητήσουν άσυλο.

Μετανάστες

Ορισμός: Δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτός νομικός ορισμός του μετανάστη. Όπως και τα περισσότερα πρακτορεία και οργανισμοί, εμείς στη Διεθνή Αμνηστία κατανοούμε τους μετανάστες ως άτομα που μένουν εκτός της χώρας καταγωγής τους, που δεν είναι αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες. Πολλοί άνθρωποι δεν ταιριάζουν με τον νομικό ορισμό του πρόσφυγα, αλλά θα μπορούσαν ωστόσο να διατρέχουν κίνδυνο εάν πήγαιναν στο σπίτι.

* Πηγή: Διεθνής Αμνηστία

Η οργανωτική μας δομή