Ο οργανισμός μας

Το Open Cultural Center είναι ένας εγγεγραμμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα, που εργάζεται για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών μέσω εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Συνεργαζόμαστε κυρίως με εθελοντές για να προσφέρουμε μαθήματα γλώσσας, τεχνικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και υποστήριξη γυναικών και παιδιών στη μεγάλη ποικιλία κοινοτήτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων ενώ συνεργαζόμαστε με πολλούς Ευρωπαίους εταίρους για να αυξήσουμε τον κοινωνικό μας αντίκτυπο.

Αποστολή

Το OCC εξοπλίζει τους μετανάστες με εργαλεία για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες και να οικοδομήσουν ένα μέλλον προωθώντας την ισότητα και την ένταξη στις τοπικές κοινότητες μέσω διαπολιτισμικών ανταλλαγών, εκπαίδευσης και υπεράσπισης.

Οραμα

Το OCC θα προσπαθήσει να γίνει βασικός παράγοντας στην κοινότητα των οργανώσεων που εργάζονται για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο και μια σημαντική φωνή που υποστηρίζει πολιτικές που προστατεύουν τα δικαιώματα των μεταναστών και ευνοούν την ένταξή τους σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή κοινωνία

Σκοπός

Το OCC θέλει να συμβάλει έντονα σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς χωρίς εμπόδια στη νομική, κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των μεταναστών ως ισότιμα και αξιόλογα μέλη της κοινωνίας.

Αξίες

Ένταξη και ποικιλομορφία, οικοδόμηση κοινότητας, εθελοντισμός, ενδυνάμωση των νέων, καινοτομία

Πώς ξεκινήσαμε

Το Open Cultural Center (OCC) ιδρύθηκε το 2016 στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Πρόσφυγες και διεθνείς εθελοντές στο στρατόπεδο προσφύγων Ιδομένης συνεργάστηκαν για να δώσουν μαθήματα και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά και ενήλικες, να μάθουν και να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Το OCC έγινε γρήγορα ένας σημαντικός πόρος στο στρατόπεδο και διοργάνωσε εκδηλώσεις όπως εργαστήρια μουσικής και τέχνης, ανοιχτές βραδιές μικροφώνου, παραστάσεις και άλλα.

Σήμερα, το Ανοιχτό Πολιτιστικό Κέντρο δραστηριοποιείται στο Πολύκαστρο της Ελλάδας και στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Μέσω των κέντρων μας, το OCC παρέχει στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και στα μέλη των τοπικών κοινοτήτων πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα έργων που περιλαμβάνουν μη τυπική εκπαίδευση, μαθήματα γλωσσών, εργαστήρια απασχολησιμότητας και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Οι στόχοι μας

1

Κοινωνική και οικονομική ένταξη

Οι μετανάστες έχουν βελτιωμένη ικανότητα, πρόσβαση και ευκαιρίες να συμμετέχουν και να ευδοκιμούν στις νέες τους κοινότητες

2

Νεολαία

Οι νέοι - ειδικά οι νέοι μετανάστες - δεσμεύονται και εξουσιοδοτούνται να επηρεάζουν θετικά το περιβάλλον τους και το μέλλον τους

3

Κοινότητα

Οι πιο συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς τοπικές κοινότητες εκτιμούν την ποικιλομορφία και παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη

4

Κοινωνικός Μετασχηματισμός

Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, κατανόηση και διάλογος σχετικά με τη μετανάστευση συμβάλλει στη θετική στάση και την κοινωνική αλλαγή

5

Κοινωνική καινοτομία

Η γνώση, η καινοτομία και η δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και το εύρος των πρωτοβουλιών ένταξης

6

Πέρα από τα σύνορα

Η συνεργασία με το OCC Greece και οι διεθνικές εταιρικές σχέσεις επεκτείνουν την εμβέλεια και τον αντίκτυπο του προγραμματισμού OCC

Οι κύριες ομάδες-στόχοι μας

Πρόσφυγες

Ορισμός: Ένας πρόσφυγας είναι ένα άτομο που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του επειδή κινδυνεύει από σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διώξεις εκεί. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη ζωή τους ήταν τόσο μεγάλοι που ένιωθαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να φύγουν και να αναζητήσουν ασφάλεια εκτός της χώρας τους, επειδή η δική τους κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θα τους προστατεύσει από αυτούς τους κινδύνους. Οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στη διεθνή προστασία.

Αιτούντες ασύλου

Ορισμός: Ένας αιτών άσυλο είναι ένα άτομο που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του και ζητά προστασία από διώξεις και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλη χώρα, αλλά το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη ως πρόσφυγας και περιμένει να λάβει απόφαση σχετικά με την αίτησή του για άσυλο. . Η αναζήτηση ασύλου είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιτρέπεται σε όλους να εισέρχονται σε άλλη χώρα για να ζητήσουν άσυλο.

Μετανάστες

Ορισμός: Δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτός νομικός ορισμός του μετανάστη. Όπως και τα περισσότερα πρακτορεία και οργανώσεις, κατανοούμε ότι οι μετανάστες είναι άνθρωποι που διαμένουν εκτός της χώρας καταγωγής τους, οι οποίοι δεν είναι αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες. Πολλοί άνθρωποι δεν ταιριάζουν με τον νομικό ορισμό του πρόσφυγα, αλλά θα μπορούσαν ωστόσο να διατρέχουν κίνδυνο εάν πήγαιναν στο σπίτι.

* Πηγή: Διεθνής Αμνηστία

Η οργανωτική μας δομή